Liit ja ühistegevus

Eesti Memento Liit ja ühistegevus

Osalemine Koostöökojas

Eesti Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökoda on olnud põhiline kanal, mille kaudu Eesti Memento Liit on saanud mementolaste ühisarvamuse paljudes käesoleva aja poliitilistes küsimustes avalikkuse ette ja Vabariigi Valitsuseni viia. Koostöökoja nõupidamised toimuvad kaks korda kuus.

Meiega koos kuuluvad koostöökotta Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing, Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit, Endiste Poliitvangide Liit, Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühing, Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Kristlik Rahvapartei, Isamaa ja Res Publica Liit, Põllumeeste Kogu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Soomepoiste Pärimusühing ja Tartu Rahu Põlistamise Selts.

Koostöölepped erakondadega

2007. aastal sõlmiti koostöölepped Isamaa ja Res Publica Liiduga ning Eesti Reformierakonnaga.

-->