Selle kohta, kas keegi on kantud represseeritute andmebaasi, leiate teavet kõige hõlpsamalt Eesti Represseeritute Registri Büroo 7. nimekirjaraamatust “Nõukogude okupatsioonivõimu kuriteod Eestis. Tapetud, arreteeritud, küüditatud 1940-1990”, see on eelnenud kuue raamatu koondregister.

Täpsemaid andmeid leiate nimekirjaraamatutest Memento raamatud lehelt.

Represseeritute arhiivimaterjale (arreteeritute ja küüditatute toimikuid) säilitatakse Riigiarhiivis.

Uurimissaali konsultant annab nõu telefonil 693 8668. Toimikute olemasolu saab kindlaks teha Rahvusarhiivi infosüsteemis, nende lugemiseks peab aga ise kohale minema.