Lugupeetud Mementolased

Olete palutud osa võtma

Leinapäeva mälestustseremooniast ja kontserdist

14.juunil2024 kell 16 Maarjamäe Kommunismiohvrite memoriaalis.

Sel aastal möödub 83 aastat, mil Nõukogude võimud küüditasid Eestist Siberisse tuhandeid
süütuid inimesi, jättes sügava jälje Eesti ajalukku ja rahva mällu.

Tseremooniale järgneb traditsiooniline vabaõhukontsert, kus tänavu kõlavad ilusad laulud
Ruhnu trio esituses. Peale vabaõhukontserti peetakse sõnavõttudega meeles
Eesti Memento Liidu 35. aastapäeva.

Ajakava:

15.15 –  15.50 Uute nimeplaatide avamine memoriaali mälestusseina koridoris.

15.50 Ohvitseride mälestusmärgi jalamile asetab pärja kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

16.00 – 17.00 Mälestustseremoonia memoriaali „Koduaias“.
17.00 – 17.45 Vabaõhukontsert Ruhnu trio esituses.

Vabaduse väljakul saab 14 -16. juunil näha Inimõiguste Instituudi loodud pildilugu juuniküüditamisest.
Mälestuspäeval toimuvad üle Eesti erinevad sündmused.

Harjumaal:

Keila raudteejaamas, kell 13.00
 

Põlvamaal:

Veriora raudteejaamas, kell 10.00,  Põlva raudteejaamas, kell 11.00
 

Pärnumaa:

 Pärnu Leinapargis, endise raudteejaama asupaigas, kell 12.00
 

Läänemaal:

Haapsalu Toomkirikus, kell 11.00
Risti Raudteejaamas, kell 19,30

 


Lugupeetud mementolane

Oled palutud osa võtma

märtsiküüditamise mälestustseremooniast

 1. märtsil 2024 kell 16 Maarjamäel Kommunismiohvrite memoriaalis.

Kell 15.50 Kaitseministeeriumi pärja asetamine Eesti ohvitseride mälestusseinale.

Tseremoonial mälestame küüditamise ohvreid kõnede ja palvusega.

Esitamisele tuleb Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe märtsiküüditamisele pühendatud
kirjavõistluse „Kiri küüditatutele“ võidutöö.

Muusikalised vahepalad esitab Margareth Mürk.

Igaühel on võimalus asetada memoriaalile pärg või lillekimp. Sündmusel on lipuvalve.

Mälestuspäeval üle Eesti toimuvad sündmused.

Tallinna Memento:

12.00 mälestushetk Toompeal, Leinava Linda mälestusmärgi juures.
 

Hiiumaa: 

12.00   Lehtma mälestuskivi juures.

Saaremaa:

12.00  Kudjape memoriaali juures, järgnevad tseremooniad liikuva graafiku järgi, Roomassaare ja
Jaagarahu sadamas.
 

Harjumaa:

 14.00 Keila jaama mälestuskivi juures.
 

Ida-Virumaa:

12.00 Jõhvi raudteejaamas asuva mälestuskivi juures.
 

Pärnumaa:

12.00 Pärnu leinapargis.
 

Põlvamaa:

10.00 Veriora raudteejaamas.
12.00 Põlva rauteejaamas.
 

Järvamaa:

10.00 Järva-Jaani mälestuskivi juures.
11.00  Öötla mõisa pargis.
12.00 Paide Murtud Rukkilille mälestuskivi juures.
13.00 Türi kesklinna kalmistul.
18.00 Koeru mälestuste pargis.
 

Jõgevamaa:

10.00 Kääpa (Saare).
10.00 Jõgeva leinapargis.
11.00 Põltsamaal.
 

Läänemaa:

 11.00 Haapsalu Toomkirikus.
 13.30 Ristil, mälestusmärgi “Raudteerattad Mäletavad” juures.
 

Võrumaa:

11. 00 Võru raudteejaama juures.

Lääne-Virumaa:

11.00 Rakvere Okaskrooni mälestusmärgi juures.

13.00 Tapa vana vaksalihoone juures.

Valgamaa:

12.00  Keeni raudteejaama juures.

Viljandi:

15.00  Pärimusmuusika Keskuses.

16.00  Viljandi laululava.

17.00  Represseeritute mälestusmärgi juures.

 

 
 

Foto: Heiki Magnus

Suurpõgenemise mälestuspäev Puise rannal
23. september 2023

Suur põgenemine oli massiline põgenemine sissetungiva Punaarmee eest Eestist 1944. aasta hilissuvel ja sügisel. Eestist põgenes umbes 80 000 inimest, kellest teel hukkus rohkem kui 5`000 inimest. Põgenemise põhjus oli hirm – Nõukogude okupatsiooniaasta terror oli rahval veel värskelt meeles. Põgenemine algas juba augustis ja saavutas haripunkti 19.–23. septembril.

Organisatsioonid on oodatud sündmusele lippudega, lipud asetame enne sündmuse algust alustele. Parkimine on 400m eemal, parkimist korraldavad parkimiskorraldajad KL Lääne maleva Haapsalu malevkonnast.

Kohal, suurpõgenemise mälestusmärgi juures palume olla hiljemalt kell 11.50

Mälestustseremoonial kõnelevad; Eesti Vabariigi justiitsminister Kalle Laanet, Eesti Memento Liidu esimees Arnold Aljaste, Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Kristjan Muld ja Riigikogu liige Urmas Reinsalu. Mälestuspalvuse peab EELK Lääne abipraost Küllike Valk. Kontsertosas esineb ansambel Väliharf. Sündmuse lõpul kõigile soe supp ja soolane ning magus kringel kuuma teega.

Suurpõgenemise mälestuspäev on Eesti kaitselahingute mälestusürituste osa. Veebruaris tähistame kaitselahingute alguse aastapäeva Kirblas, juuli viimasel laupäeval kaitselahingute mälestuspäeva Sinimägedel ja septembris suurpõgenemise mälestuspäeva Puise rannal.
Suurpõgenemise mälestuspäeva korraldavad: Eesti Memento Liit, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Kaitseliidu Lääne malev ja Naiskodukaitse Lääne ringkond.
 
Mälestuspäeva juhib Heiki Magnus, tel 5273368.
Helitehnik on Siim Pääsuke.

Ürituse ala on eramaal ja jääb Matsalu Rahvuspargi sihtkaitsevööndisse.


Eesti Memento Liit koostöös EELK Pilistvere Andrease kogudusega korraldab:

23. augustil, kell 12.30  Pilistvere kivikangrul mälestuspalvus kommunismi ja natsismiohvrite mälestuseks.

Päeva juhib: Silver Sild, palvuse peab vikaarvaimulik, Andres Aaste, kontsertosa ansamblilt Põldsepp ja Pojad. Kõigile soe supp.
Sõnavõttudeks registreeruda: silver.sild.002@mail.ee
 

Lugupeetud mementolased

Olete palutud osa võtma

rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva tseremooniast

23. augustil 2023 kell 16 Eesti kommunismiohvrite memoriaalis Maarjamäel.

Ajakava:
16.00 – 17.00  Mälestustseremoonia memoriaali „Koduaias“

Tseremoonial mälestame totalitaarsete režiimide ohvreid kõnede ja palvusega. Muusikalised vahepalad
esitab Vox pUNT dirigent Patrik Sebastian Undi juhtimisel.

Igaühel on võimalus asetada memoriaalile pärg või lillekimp.

23. augustil 1939 allkirjastasid natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit pakti, mille
salaprotokollidega jagati Euroopa mõjusfäärideks, luues eeldused Teise maailmasõja puhkemiseks,
mitme iseseisva riigi okupeerimiseks ja massirepressioonide laienemiseks.


Foto: Mälu Instituut

Leinapäeva mälestustseremooniad ja kontserdid

14. juunil 2023 kell 16 Maarjamäe Kommunismiohvrite memoriaalis.

Sel aastal möödub 82 aastat, mil Nõukogude võimuesindajad küüditasid vägivaldselt Siberisse üle 10 000 eestlase. Tseremoonial mälestame küüditamise ohvreid kõnede, palvuse ja pärgade asetamisega.
Sündmusel on lipuvalve.
Tseremooniale järgneb traditsiooniline vabaõhukontsert, kus tänavu kõlavad Siberi eestlaste laulud Tintura/Ruhnu trio esituses.

Ajakava:
15.15 – 15.50 Nimeplaatide avamine Maarjamäe memoriaali mälestusseina koridoris.
16.00 – 17.00 Mälestustseremoonia memoriaali „Koduaias“. Kõned, mälestuspalvus, mille peab Tallinna Toomkoguduse õpetaja, toompraost Arho Tuhkru, pärgade asetamine, muusikalised vahepalad Wanda-Helene Ollepilt.
17.00 – 17.45 Vabaõhukontsert Tintura/Ruhnu trio esituses

Vabaduse väljakul saab 14. juunil näha Inimõiguste Instituudi loodud installatsiooni „Pisarate küüdiauto“.

Mälestuspäeval toimuvad üle Eesti erinevad sündmused.

Eesti Memento Liidu Harjumaa Ühendus

 13.00  kogunemine Keila raudteejaama juues asuva represseeritute mälestuskivi juures.  Järgneb vestlusring jaama kohvikus.

Põlvamaa

10.00 Veriora raudteejaam 

11 .00 Põlva raudteejaam  küüditatute monumendi juures

15.15 Põlvamaa mementolaste esindus  Tallinna memoriaalil

Viljandi

13.00 mälestushetk represseeritute mälestusmärgi juures 

Tartu

12.00 Mälestustseremoonia rukkilille monumendi juures. 

Rakvere

11.00 mälestusüritus ja küünalde süütamine  Okaskrooni mälestusmärgi juures

Järvamaa

Memento Järvamaa Ühenduse liikmed asetavad mälestuskimbud  küüditamisohvrite mälestusmärkidele:

13.juunil kell 19.30 Türi Kesklinna kalmistul

14.juunil 

10.00 Järva-Jaani ausamba pargis

11.00 Öötla küüditatute mälestuskivi juures

12.00 Paides Murtud rukkilille mälestusmärgi juures

18.00 Koeru mälestusmärgi juures

Kõik, kes soovivad ühineda, oodatakse neis paikades

14.00 kogunevad represseeritud Amblas Kirsimari kohvikus

Võru

11.00 asetatakse leinakimbud ja süüdatakse küünlad Võru raudteejaama juures mälestusmärgi jalamil

Hiljem koosistumine “Mäelestuste lauas”

Samal päeval asetatakse leinakimbud ka küüditatute mälestuskivide juurde Kangstis ja Kuutsil 

Põltsamaa

11.00 Põltsamaa küüditatute mälestuskivi juures 

12.00 Jõgeval küüditatute mälestuspargis

Läänemaa

 11.00 Mälestuspalvus Haapsalu toomkiriku emaaltari juures. Lillede, küünalde viimine Vabadussõja ja Hans Alveri monumendile. 

19.00 Mälestushetk Risti küüditatute monumendi juures

Pärnu

 12.00 Pärnu Leinapark

Leinakivi juures seisavad auvalves Pärnumaa Kaitseliidu maleva relvastatud võitlejad ja leinavalves Pärnumaa gaidid/skaudid Eesti Lipu Seltsi leinalippudega.

Tartu

12.00 Tartus Rukkilille monumendi juures juuniküüditamise ohvrite mälestushetk.

 

Saaremaa

12.00 Kudjape Meoriaali juures. Sõnavõtud, pärgade asetamine.

Järgnevad tseremooniad liikuva graafiku alusel Roomasaare sadams ja Jagarahu sadamas. Tellitud on buss kell 11.30 -16.30

Hiiumaa

12.00  Lehtma küüditatute mälestuskivi jalamile lillede asetamine ja küünlade süütamine.  Järgneb kohvilaud ühingu liimetele
 
 
 

Valga

12.00  Säde pargis leinapäeva mälestusüritus.


Foto: Mälu Instituut

 

Märtsiküüditamise mälestustseremoonia leiab aset 25. märtsil 2023 kell 16 Maarjamäe memoriaalis.

 • Kõnelevad riigikogu esimees Jüri Ratas, justiitsminister Lea Danilson-Järg, Memento Liidu esimees Arnold Aljaste ning Poola suursaadik Grzegorz Kozłowski. Palvuse peab EELK peapiiskop Urmas Viilma.
 • Esitamisele tuleb Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe korraldatud kooliõpilaste kirjakonkursi “Kiri küüditatutele” võidutöö.
 • Muusikalised vahepalad esitavad Rute ja Ruslan Trochynskyi.
 • Terve päeva vältel on Vabaduse väljakul avatud installatsioon endise Nõukogude Liidu piiri ja raudteeharudega, mis viisid küüditatuid Siberi laagritesse ja väljasaatmiskohtadesse. Installatsioonile on sellel aastal lisatud kollase ja sinisega uued rajad kohtadesse Venemaal, kuhu Ukraina inimesi on küüditatud.

Mälestuspäeva korraldavad: Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Eesti Memento Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu ning Justiitsministeerium. 


25. Märts 2023 ühingutes:

Memento Tallinn

Kell 12 mälestushetk Toompeal Leinava Linda mälestusmärgi juures

Läänemaa 

Kell 11  mälestuspalvus Haapsalu Toomkirikus

 • Palvuse peab piiskop, Tiit Salumäe

Kell 13.30

 • Mälestushetk Risti mälestusmärgi juures

Hiiumaa

Kell 12 mälestusteenistus Lehtma sadama mälestusmärgi juures

Kell 15 mementolaste koosviibimine, hilisema hardushetkega II Maailmasõjas hukkunute mälestusmärgi juures

Põlva

Kell 11 Veriora raudteejaamas mälestushetk, sealt edasi sõidetakse Põlva raudteejaama mälestusmärgi juurde

Jõgeva

Kell 10 Saarel (Kääpal) Küüditatute mälestuskivi juures

Kell 11 Põltsamaa linnas Küüditatute mälestuskivi juures 

Kell 11 Jõgeva linnas Küüditatute mälestusmärgi juures

Harjumaa

Kell 12 Keila raudteejaama mälestusmärgi juures kogunemine

Tartu

22.märtsil kell 12 oodatakse Memento liikmeid seminarile Eesti Rahva Muuseumisse

Mälestuspäeva tseremoonia toimub  laupäeval 25. märtsil kell 10 Rukkilille monumendi juures. Kell 11.30 on kohvilaud Vanemuse 19 kultuuriklubis „Salong“

Võru

25. märtsil kell 11 kogunetakse Võru raudteejaama kõrval asuva küüditatute mälestusmärgi juures asetatakse pärjad ja süüdatakse leinaküünlad 

Pärnu

25. märtsil kell 12 Märtsiküüditamise 74. aastapäeva mälestusüritus leinapargis

Kohtla-Järve

25. märtsil kell 18  Vestlusõhtu ja mälestustseremoonia Kohtla-Järve linnavalitsuses 

Jõhvi

25. märtsil kell 12 mälestusminutid Kaare tänava märtsiküüditamise ohvrite mälestuskivi juures 


Suurpõgenemise mälestuspäev Puise rannal

17.september 2022, algusega kell 12

Suur põgenemine oli massiline põgenemine sissetungiva Punaarmee eest Eestist 1944. aasta hilissuvel ja sügisel. Eestist põgenes umbes 80 000 inimest, kellest teel hukkus rohkem kui 5`000 inimest. Põgenemise põhjus oli hirm – Nõukogude okupatsiooniaasta terror oli rahval veel värskelt meeles. Põgenemine algas juba augustis ja saavutas haripunkti 19.–23. septembril.

Mälestustseremoonia suurpõgenemise mälestusmärgi juures

kell 11.20 – 11.50 kogunemine

Foto: Heiki Magnus

kell 12.00 – Eesti Vabariigi hümn  
kell 12.02 – Ühispärja asetamine mälestusmärgile
kell 12.03 – Eesti Vabariigi justiitsminister Lea Danilson-Järg
kell 12.09 – Eesti Memento Liidu esimees Arnold Aljaste
kell 12.12 – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aseesimees Iivi Zajedova
kell 12.16 – Atlanta Eesti Kultuuri Seltsi president Kristi Allpere
kell 12.20 – Mälestuspalvus, EELK Lääne abipraost Küllike Valk
kell 12.24 – Hoia, Jumal, Eestit
kell 12.26 – Päevakohane kontsertosa, esineb Enrik Visla pereansambel
kell 13.15 – 14.00 kõigile soe supp ja kringel kuuma teega.

Organisatsioonid on oodatud sündmusele lippudega, lipud asetame enne sündmuse algust alustele. Parkimine on 200m eemal,  parkimist korraldavad parkimiskorraldajad KL Lääne maleva Haapsalu malevkonnast.
Kohal (rannal) palume olla hiljemalt 11.50.

Suurpõgenemise mälestuspäev on Eesti kaitselahingute mälestusürituste osa.  Veebruaris tähistame kaitselahingute alguse aastapäeva Kirblas, juuli viimasel laupäeval kaitselahingute mälestuspäeva Sinimägedel ja septembris suurpõgenemise mälestuspäeva Puise rannal.

Mälestuspäeva korraldavad: Eesti Memento Liit, Kaitseliidu Lääne malev, KL Lääne maleva Haapsalu malevkond, Naiskodukaitse Lääne ringkond, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühendus ja  Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliit.

Mälestuspäeva juhib Heiki Magnus, tel 5273368.

Ürituse ala on eramaal ja jääb Matsalu rahvuspargi  sihtkaitsevööndisse!

Olete palutud osa võtma

rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva tseremooniast

 1. augustil2022 kell 16 Maarjamäe memoriaalis.

Tseremoonial mälestame totalitaarsete režiimide ohvreid kõnedega ja palvusega.

Ajakava:

16.00 – 17.00  Mälestustseremoonia memoriaali „Koduaias“
                          Kõned, palvus Tallinna praost Jaan Tammsalult, pärgade asetamine, muusikalised vahepalad Marianne Leiburilt

 1. augustil 1939 allkirjastasid natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit pakti, mille salaprotokollidega jagati Euroopa mõjusfäärideks, luues eeldused Teise maailmasõja puhkemiseks, mitme iseseisva riigi okupeerimiseks ja massirepressioonide laienemiseks.

Koguneme memoriaalile, et meenutada totalitaarsete režiimide ohvreid ja juhime tähelepanu kättevõideldud omariikluse väärtusele ning vabaduse ja demokraatia pideva kaitsmise vajadusele Eestis ja mujal. Näitame ühiselt järgnevatele põlvedele, kui väga hoolime terroris hukkunud kaasmaalastest ja nende mälestuste edasikandmisest.

Mälestuspäeva korraldavad Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Eesti Memento Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu ning Justiitsministeerium. 

Kommunismi ja natsismiohvrite mälestuspäev Pilistveres toimub nagu alati, 23.augustil, kell 11

Päeva juhib Silver Sild

mälestuspalvuse peab Pilistvere koguduse vikaarõpetaja Andres Aase.

Võtame kaasa ühingute lipud ja mälestuskimbud!  


Leo Õispuu
3.08.1930 – 8.09.2022

Meie hulgast on lahkunud Memento auväärne, suurte teenetega liige Leo Õispuu, Memento Tallinna Ühenduse esimees.

Leo Õispuu sündis Kuressaares 3. augustil 1930. aastal. Esimese Nõukogude okupatsiooni
ajal, 14. juunil 1941 küüditati Venemaale tema seitsmeliikmeline pere – ema, isa ja viis alaealist last. Siberimaa mulda jäid perekonnast ema, isa, vanaisa ja vanem vend. Pärast sõda, 1946. aastal põgenes Leo Õispuu nagu kümned tema saatusekaaslased Kirovi oblasti Nagorski rajoonist kodumaale. Veebruaris 1950 vahistati keskkooliõpilane Leo Õispuu koolipingist ja saadeti tapiga läbi vanglate tagasi sundasumisele Nagorski rajooni. Sundasumisel õnnestus L. Õispuul pääseda edasi õppima esmalt Permi Põllumajandusinstituuti ja seejärel üle minna Sverdlovski Polütehnilisse Instituuti. Tänu õpingutele sai võimalikuks pääsemine sundasumiselt. 1958. aastal saavutas Leo Õispuu üleviimise Tallinna Polütehnilisse Instituuti, et jätkata õpinguid kodumaal. 1960. aastal lõpetas ta TPI mehaanikateaduskonna. Töötanud aastail 1958-1962 Ilmarise tehases konstruktorina, astus L. Õispuu aspirantuuri ning töötas seejärel teadurina TPI-s. Tehnikakandidaadi väitekirja kaitses ta 1967. aastal ning aastast 1968 töötas dotsendina TPI soojusenergeetika kateedris.
Represseeritute ühenduse Memento loomise järel 1989. aastal lülitus Leo Õispuu aktiivselt
uurimistöösse Leo Talve juhitud meeskonnas, mis tegeles Eestile okupatsioonidega tekitatud
inimkaotuste selgitamisega. Töögrupp sai ametlikuks nimeks Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB) ja töötab sellisena praeguse ajani. Leo Õispuu juhtis bürood alates 1992. aastast. Üle 30 aasta kestnud uurimistöö tulemusena on ERRB avaldanud ligi paarkümmend mahukat musta nimekirjaraamatut, igaühes andmed kümnete tuhandete Nõukogude okupatsiooni ohvriks langenud Eesti kodanike kohta. Kokku on neid nimesid kaugelt enam kui sada tuhat: võitlustes okupantidega langenud, vangistatud, küüditatud, mõrvatud, tööpataljonides sunnitööliseks saanud ja vägivallas hukkunud. Eesti rahva jaoks ülimalt
vajalikku ERRB uurimistööd on teinud saatusekaaslased Memento organisatsioonist eesmärgiga jäädvustada kõigi kannatanute saatused. Selle töö juures oli Leo Õispuu visiooniga juhtija, sihikindel organiseerija, paljude raamatute puhul ka autor ja koostaja. Alates 1994. aastast juhtis Leo Õispuu esimehena Memento suurimat organisatsiooni –Memento Tallinna Ühendust. Aastail 2005-2007 ja 2015-2018 oli Leo Õispuu valitud Eesti Memento Liidu esimeheks, pärast seda aga auesimeheks.  Teenete eest Eesti Riigi ees autasustas Vabariigi President Leo Õispuud 1998. aastal Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgiga.
Mälestus Leo Õispuust, tema mõtted ja kavandatu elab Mementos edasi.


Lugupeetud Mementolased

Olete palutud osa võtma

leinapäeva mälestustseremooniast ja vabaõhukontserdist

 1. 14.juunil2022 kell 16 Maarjamäe memoriaalis.

Sel aastal möödub 81 aastat, mil üle 10 000 eestlase küüditati Nõukogude võimuesindajate poolt vägivaldselt Siberisse. Ametlikul tseremoonial mälestame küüditamise ohvreid kõnedega ja palvusega.

Tseremooniale järgneb traditsiooniline vabaõhukontsert, kus tänavu kõlavad südamlikud laulud Tallinna Kammerkoori esituses.

Ajakava:

15.15 –  15.50  Nimeplaatide avamine Maarjamäe memoriaali mälestusseina koridoris. 

16.00 – 17.00   Mälestustseremoonia memoriaali „Koduaias“
                                 Kõned, mälestuspalvus, mille peab Tallinna Toomkoguduse õpetaja, toompraost Arho Tuhkru, pärgade asetamine, muusikalised vahepalad Toomas Lungelt
17.00 – 17.45   Vabaõhukontsert Tallinna Kammerkoori esituses

 1. juunil saab näha Vabaduse väljakul Inimõiguste Instituudi loodud installatsiooni „Pisarate vagun“.

Palume osavõtust teada anda aadressil rsvp@just.ee või telefonil 5804 7490.

Mälestuspäeva korraldavad Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Eesti Memento Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu ning Justiitsministeerium. 


14. Juuni 2022 maakondades:

Põlvamaal

Kell 11.00 Mälestusteenistus Põlva raudteejaamas,

Kell 12.00 Veriora raudteejaamas.

Järvamaal

Mälestushetked: 10.00 Järva- Jaani ausamba pargis

                               11.00 Öötla küüditatute mälestuskivi juures

                               12.00 Paide Murtud Rukkilille mälestusmärgi juures

                               13.00 Türi kesklinna kalmistul

                               18.00 Koeru mälestusmärgi juures

Viljandi

Mälestusteenistus mõisa pargi mälestuskivi juures kell 17.00

Rakvere

Mälestusteenistus kell 11.00 Okaskrooni mälestusmärgi juures. Hiljem koosviibimine ja meenutamine Viinistus.

Hiiumaa

Mälestusteenistus Lehtma sadamas, kell 16.00

Võru

Mälestusteenistus Võru raudteejaamas kell 11.00

Pärnu

Leinapargis mälestusteenistus kell 12.00

Harjumaa

Mälestustalitus Keila raudtee jaamas kell 12.00

Läänemaa

Mälestuspalvus Haapsalu Toomkirikus kell 11.00

Risti „Risti“ juures kell 13.30


Olete palutud osa võtma

märtsiküüditamise mälestustseremooniast

25. märtsil 2022 kell 16 Maarjamäe memoriaalis.

Tseremoonial mälestame küüditamise ohvreid kõnedega ja palvusega.

Esitamisele tuleb Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe märtsiküüditamisele pühendatud kirjavõistluse „Kiri neile, kes jäid“ võidutöö.

25. märtsi ööst kuni 26. märtsi hilisõhtuni saab näha Vabaduse väljakul Inimõiguste Instituudi loodud installatsiooni. Kõik inimesed on oodatud represseeritute mälestamiseks ja Ukraina toetuseks küünlaid süütama nii Vabaduse väljakul kui ka koduakendel.

Õhtul värvub Patarei vangla Ukraina lipu värvidesse, millega avaldatakse toetust Ukraina rahva vabadusvõitlusele ning Eesti Inimõiguste Instituut tuletab meelde, et Eestit ühendab Ukrainaga Nõukogude okupatsiooni ja terrori raske kogemus.


25. märtsi mälestushetked maakondades 2022. aastal:

Tartu

Kell 12.00 mälestusmärgi Rukkilill juures märtsiküüditamise 73. aastapäeva mälestusüritus, kõne peab Tartu linnapea Urmas Klaas ning mälestuspalve loeb praost Ants Tooming.

Kell 18.00  on tartlased oodatud Raekoja platsile küünlaid süütama. Küünlad süüdatakse Raekoja platsi Emajõe poolsel küljel igale märtsiküüditamisest möödunud aastale.

Kell 18 mängib raekoja kellamäng Rene Eespere meloodiat „Ärkamise aeg“ ning Tartu kirikute kellad helisevad märtsiküüditamise ja punaterrori ohvritele.

Kell 21 kõlab „Mu isamaa on minu arm“. 

Küünlaid võib ka ise kaasa võtta.

Järvamaa

Mäletamaks Eesti ajaloos toimunud sündmusi ja paljude inimeste unistuste purunemist,  asetavad Memento Järvamaa Ühenduse liikmed mälestuskimbud ja küünlad Järvamaa valdades asuvatele mälestusmärkidele.

9.30     Järva-Jaani ausamba pargis

11.00   Öötla  mõisapargis 

12.00   Paides Murtud rukkilille kivi juures

13.00   Türi kesklinna kalmistul küüditatute kivi juures

14.00    Wittensteini tegelusmuuseum, (Tallinna tänav 9) näituse külsatus.

18.00   Koerus  ausamba pargis tulede süütamine

Hiiumaa

Kell 12.00 Lehtma sadamas mälestuskivi juures pärgade asetamine ja küünalde süütamine.     

Memento liikmete koosolek ja lõunasöök.                           

Ühine küünalde süütamine Kärdla kiriku juures asuva mälestusmärgi juures kõigile Hiiumaalt küüditatutele.

Saaremaa

Kell 12.00 Kudjape Memento memoriaali juures Suurküüditamise 73 aastapäeva mälestusüritus.

Buss väljub Kuressaare endise Maapanga eest kell: 11.30.

Peale Kudjape mälestusüritust liigume Roomassaare sadamas oleva monumendi juurde ja asetame ka sinna kimbu ja lilled.

kell: 14.30 Jaagarahu sadam

Põlvamaa

Memento Põlvamaa ühendus korraldab 25. märtsil küüditamise aastapäeva tähistamiseks mälestusüritused pärgade paneku ja küünalde süütamisega

Kell 10.00 Veriora raudteejaam

Kell 12.00 Põlva raudteejaamas küüditatute mälestusmärgi juures. 

Läänemaa

24.märtsil, kell 20.00 küünalde süütamine Haapsalu raudteejaamas,  süüdatud tuli saadetakse Naiskodukaitse liikmete poolt läbi Eesti Narva.

25.märtsil, kell 12.00 toimub mälestuspalvus Haapsalu Toomkirikus.

Kell 12.30 mälestushetk Ristil, küüditatute mälestusmärgi juures.

Alutaguse

Purtse Leinapargis heisatakse leinalipp ja süüdatakse küünlad.

Kell 12:00 Jõhvis 1945.a. küüditamise mälestuskivi juures asetatakse pärjad, süüdatakse küünlad.

Jõhvi Mihkli kirikuõpetaja palvus

KOV esindajate ja riiklike institutsioonide esindajate kõned.

Memento liikmetele väike kontsert ja kohvilaud Mihkli kiriku kantseleis.

 

Võrumaa

Kell 10.00 Noorkotkad ja Kodutütred asetavad  kimbu Mõnistes represseeritute mälestusmärgi juurde.

Kell 11.00 Võru raudteejaama kõrval küüditatute mälestusmärgi juures pärgade asetamine ja küünalde süütamine

Rakvere

Kell 11 Sõnavõtud Rakvere Okaskrooni mälestusmärgi juures

Oodatud on linnavalitsus, Kodutütred, Politsei-ja Piirivalveamet, Lääne- Viru Omavalitsuste Liit, erinevad kodanikuühendused, linna elanikud

Kui ilm vähegi lubab liigume Rakvere Raudteejaama, et süüdata ka seal küünlad 

Jõgevamaa

Kell 10.00 Saarel (Kääpa) küüditatute mälestuskivi juures

Kell 11.00 Põltsamaal küüditatute mälestuskivi juures 

Kell 11.00 Jõgeval küüditatute mälestuspargis

Viljandi

Kell 16.30. Memento Viljandi Ühenduse mälestushetked represseeritute kivi juures. 

Kell 17:00 järgneb Viljandi Jaani kirikus kontsertmõtisklus.

Harjumaa

Kell 14.00 Memento Harjumaa Ühenduse traditsiooniline kogunemine Keila raudteejaama juures asuva mälestuskivi ümber.

Pärnu

Kell 12.00 süütavad küüditatud, Pärnumaa Represseeritute Ühingu Pärnu Memento liikmed, 73 mälestusküünalt. Mälestuskivi juures seisavad auvalves Pärnumaa Kaitseliidu maleva relvastatud võitlejad ja leinavalves Noored Kotkad ja Kodutütred Eesti Lipu Seltsi lippudega.

Ürituse juhatab sisse oma sõnumiga Eliisabeti koguduse praost Tõnu Taremaa.

Asetatakse pärjad ja küünlad küüditamises kannatanute mälestuskivi jalamine ja oma kõnedes meenutatakse neidki, kes hukkuvad praegu ikka sama vaenlase käe läbi.

Mälestusüritusel laulab Pärnu Kunstide Kooli solist.

Vaata siit:    https://juunikuuditamine.eihr.ee/

 

Olete palutud osa võtma leinapäeva mälestustseremooniast ja vabaõhukontserdist 14. juunil 2021 kell 16 Eesti kommunismiohvrite memoriaalil Maarjamäel.

Sel aastal möödub 80 aastat, mil üle 10 000 eestlase küüditati Nõukogude võimuesindajate poolt vägivaldselt Siberisse.

Mälestuspäev algab kell 15.15 memoriaali mälestuskoridoris uute nimeplaatide avamisega.

Kell 15.50 asetatavad pärja Eesti kaadriohvitseride mäletusmärgile Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ja kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Kell 16 algab mälestustseremoonia, kus kõnelevad Vabariigi President Kersti Kaljulaid, Riigikogu esimees Jüri Ratas, justiitsminister Maris Lauri, Läti suursaadik T.E. Raimonds Jansons, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog. Mälestuspalvuse peab EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Pärast mälestustseremooniat toimub vabaõhukontsert, kus kõlavad südamlikud laulud Ott Leplandi ja Liisi Koiksoni esituses.

14. juuni varahommikust kuni hilisõhtuni meenutab Tallinnas Vabaduse väljakul avatud „Pisarate vagun” eesti luuletajate loomingu toel 80 aasta möödumist sellest, kui Nõukogude okupatsioonivõimud küüditasid Eestist kümme tuhat inimest. 

Eesti Mälu Instituut on kutsunud leinapäeva auks üles kõiki soovijaid jäädvustama paiku, mis seostuvad Eestis toimepandud Nõukogude repressioonidega. Foto- ja videokonkursi „Eesti mälumajakad“ eesmärgiks on väärtustada vabadust ja näidata türannia vabadust.

Mälestuspäeva korraldavad Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu, Eesti Memento Liit, represseeritute mälestusorganisatsioonid ning Justiitsministeerium.


 

JUUNIKÜÜDITAMISE
80. AASTAPÄEV JÄRVA-JAANIS
13. juunil 2021 kell 12
AUSAMBA PARGIS


Mälestusmärgi avamine
KÜÜDITATUTE MÄLESTUSEKS

endisest Võhmuta vallast 1941- 1953

❖Mälestuskivi avab Järva vallavanem Arto Saar,
mälestuskivi pühitseb Järva praost, EELK JärvaJaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder
❖Sõna saab Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur
❖Toimub pärgade ja lillede asetamine küüditatute
mälestuseks. Sõnavõtud
❖Esinevad Järva-Jaani pasunapoisid

Oodatud on kõik huvilised, kes väärtustavad eesti rahva ajalugu ja soovivad seda edasi anda ka nooremale põlvkonnale!


 

Tartu

12.juuni Tartu Memento üldkoosolek, meenutamaks 1941. aasta küüditamist.

14.juuni kell 11.00 tseremoonia mälestusmärk “Rukilill” juures.


 

Läänemaa

14.juuni kell 12.00 Leinapalvus Haapsalu Toomkirikus, millele järgneb Vabadussõja samba ja Dr. Hans Alveri monumendi juures.

Raekojas avatud näitus: “Dr. Hans Alver-Haapsalu patrioot ja visionäär”

Kell 13.45 mälestushetk Risti küüditatute mälestusmärgi juures

Kell 19.00 etendub Tiina Leesiku kirjutatud ja seatud lugu “Albert ja Helmi”

Avatud näitus Naiskodukaitse Risti jaoskonna ajaloost


Pärnumaa

14.06.2021 kell 12:00-13:00 Pärnu Leinapark

Leinakivi juures seisavad auvalves Pärnumaa Kaitseliidu maleva relvastatud võitlejad ja leinavalves Pärnumaa gaidid ning noorkotkad Eesti Lipu Seltsi leinalippudega.

Eesti hümn M. Lüdigi nim meeskoorilt.

Koosoleku juhi Isabell Maripuu sissejuhatus ja leinaseisak.

Pärnumaa praost Eliisabeti koguduse pastor Tõnu Taremaa järelehüüe hukkunuile.

Koosoleku juht loeb küüditamise fakte, dokumente, küüditatute nimesid.

Laul Pärnu M. Lüdigi nim Meeskoor’ilt Evelin Mei juhatusel.

Linnapea Romek Kosenkranius pärja asetamine ja sõnavõtt.Memento esindaja Kirsti Portnov kimbu asetamine ja Siberi mälestused.Kaks laulu Pärnu M. Lüdigi nim Meeskoor’ilt Evelin Mei juhatusel.

Koosoleku juhi lõpusõnad ja teadanded represseeritutele.


 

Jõgevamaa

 

14. juuni Maarjamäe memoriaalil

Juuniküüditamise mälestusüritus toimub 17 juunil algusega kell 12.00 Jõgeval küüditatute mälestuspargis 


 

 

Ühineme Eesti Mälu Instituudi üleskutsega süüdata küünlad koduakendel. Meie esindajad asetavad küünlad, lilled, kõikidele küüditamisohvrite mälestusmärkidele üle Eesti. Olgem terved!


Kaitseliidu Lääne malev ja Eesti Memento Liit kutsuvad:

1944. SUURPÕGENEMISE MÄLESTUSPÄEV LÄÄNEMAAL

Otto Tiefi sügisretk 2020

AEG: 19. sept kell 11 | KOHT: Ridala kirik

Kell 10.00 – 11.00 retke mandaat kiriku esisel, avatud on Ridala kirik ja Otto Tiefi elulugu kajastav näitus.

Kell 11.00 sügisretke start Ridala kiriku juurest.

Retk kulgeb Ridala kihelkonna külade vahel 19,2 km ja lõppeb Puise rannal ~ kell 14.45. Liikumine on teedel, seega nõue ühe seltskonna kohta kindlasti üks helkurvest. Lisaks võiks olla ühe grupi peale seljakott vee, soojade/ kuivade riiete ja muu retkeks vajalikuga.

Sügisretkest osavõtu palume registreerida hiljemalt 14. septembriks 2020 e-kirja teel rektaron@hot.ee  Albert Tamme, retke peakorraldaja.

Paadipõgenike mälestusmärgi avamine

AEG: 19. sept kell 15 | KOHT: Puise nina

Kell 15.00 algab Puise rannal 1944.a. paadipõgenike mälestusmärgi avamise tseremoonia, päeva lõpetame sõdurisupi ja kringliga kell 16.00.

Paadipõgenike mälestusmärgi avamise info kirjadarnoldile@gmail.com  Arnold Aljaste, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees.

Päeva modereerib Heiki Magnus. Sõnavõttudeks registreerimine ajalooseltshm@hot.ee või tel: 5273368.

Päev on pühendatud 1944.a. suurpõgenemise, Otto Tiefi valitsuse ja vastupanuvõitluse mälestuseks.

Kohtumiseni 19. septembril 2020 Ridalas!

Sügisretke korraldaja on Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkond, 1944.a. paadipõgenike mälestusmärgi avamist korraldab Eesti Memento Liit ja päeva edukat kulgemist toetab Eesti Endiste Metsavendade Liit.

23. august 2020 Pilistveres!

Austatud mementolased, sõbrad ja kaasamõtlejad!

Möödub 71 aastat inimkonna häbiväärseimast kokkuleppest, koguneme selle meenutamiseks. 

Kell 12.00  soe supp ja seltskondlik läbikäimine  pastoraadi hoone juures

Kell 13.00  algab ametlik tseremoonia kivikangrus

Kell 14.00  seltskondlik osa jätkub pastoraadi juures. Muusikat teeb ansambel “Valleraa” Jaen Teär´i eestvedamisel.

P.S Oma tulek registreeri maakondliku Memento esindaja juures!


Lugupeetud mementolased, kes Te ei lähe Pilistverre!

Olete palutud osa võtma rahvusvahelisest totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva tseremooniast ja kontserdist

23. augustil kell 12 Eesti kommunismiohvrite memoriaalis. 

Kell 12:00-12:50 toimub mälestustseremoonia. Kõnelevad Vabariigi President Kersti Kaljulaid, Riigikogu esimees Henn Põlluaas, justiitsminister Raivo Aeg ning represseeritute ja noorteorganisatsioonide esindajad. Toimub palvus ja igaühel on võimalus asetada memoriaalile pärg või lillekimp.

Kell 12:55-13:30 toimub mälestuskontsert. Tunnustatud Eesti kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel esitab koos solisti ja viiuldaja Maarja Nuudiga armastatud palasid.

Pärast mälestuskontserti istutatakse memoriaali koduaeda noor õunapuu, millega pannakse alus uuele traditsioonile.

Olete oodatud oma pereliikmete ja lähedastega.

Mälestuspäeva põhikorraldajad on Justiitsministeerium ja Eesti Mälu Instituut ning kaaskorraldajad Eesti Memento Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit.


 25. märts Eestis!

VAATA PÄEVAKAVA SIIT: https://www.humanrightsestonia.ee/martsikuuditamine2020/

25. märtsil süütame küünla, et mälestada kõiki, kes on kaotanud elu või kannnatanud läbi okupatsioonirežiimi repressioonide.

Me mäletame ning me mälestame, süüdates küünla koduaknal ja langetades pea.

Et hoida inimeste tervist, ei toimu sel aastal 25. märtsil traditsioonilist mälestustseremooniat Maarjamäe memoriaaalis. Justiitsministeerium asetab pärja kõigi küüditamisel hukkunute ja kannatanute mälestuseks ning süütab memoriaalis küünla ka Teie kõigi eest.

Koraldajate nimel anname teada, et ära jäävad ka teised 25. märtsi mälestusüritused.

Lugupidamisega

Justiitsministeerium

 

 

c

Lugupeetud mementolased!

Me ei kogune mälestuspäeval mälestusmärkide juurde, kuid meie esindajad viivad võimalusel lilled ja süütavad küünlad.

Kell 12 ja 15 helisevad kirikute kellad! Kutsume üles eestimaalasi kirikukellade saatel seisatuma nende tuhandete inimeste mälestuseks, kes Siberisse jäid.

Tervist ja jõudu soovides,

juhatuse nimel,

Arnold Aljaste

 


 MRP-80 Mementolaste kokkutulek Pilistveres

 


Üritus 22. septembril 2019 Läänemaal

Kell 10.00 – 10.25 Mälestushetk Jüri Uluotsa kalmul Kirblas, kõneleb ajaloodoktor Mati Mandel, palvuse peab Kirbla Püha Nikolause koguduse õpetaja Illimar Toomet. Mälestuspärgade ja – küünalde asetamine kalmule.

Kell 11.30 – 11.55 Mälestuspalvus EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kirikus, teenib koguduse õpetaja Küllike Valk, laulab Ridala põhikooli poistekoor Anne Pääsuke’se juhendamisel. Mälestuspärja ja –küünalde asetamine mälestustahvlitele.

Kell 12.00 – 15.45 Otto Tiefi Sügisretk, Ridala kirik – Puise rand (18,5 km)

Kell 14.30 Põgari palvamaja, laulab Keila Pensionäride Ühenduse naisansambel „Püü“ J.Vaidla juhendamisel

Kell 16.00 – 17.30 Paadipõgenike monumendi avamise tseremoonia Puise rannal ja Otto Tiefi sügisretke lõpetamine.

 • Tseremoonia sissejuhatus
 • Paadipõgenike monumendi avamine
 • Paadipõgenike monumendi õnnistamine – Küllike Valk
 • Mälestuspärgade asetamine monumendi jalamile
 • Eesti Vabariigi hümn
 • Ajalooline tagasivaade, kõneleb ajaloodoktor Mati Mandel
 • Otto Tiefi sügisretke korraldustoimkonna juht Albert Tamme 
 • Endine väliseestlane ja Eesti riigiametnik Jaak Maandi
 • Haapsalu linnavalituse esindaja sõnavõtt (kinnitamisel)
 • Eesti Memento Liidu juhatuse esimehe Arnold Aljaste sõnavõtt
 • Kohaliku elu edendaja, ajalooliste mälestuste koguja Enn Milvek
 • Tänuavaldused – Eesti Memento Liit
 • Keila Pensionäride Ühenduse naisansambel „Püü“ J.Vaidla juhendamisel


Koosmeele auhinna fotod Avatud Eesti Fondist

18. aprillil andis Avatud Eesti Fond üle oma 22. Koosmeele auhinna, mille laureaadiks on Eesti Memento Liit. Auhinna märksõnaks on tänavu ühismälu ning fond teeb Mementole sügava kummarduse nõukogude okupatsiooni tõttu kannatanute mälestuse jäädvustamise eest.

 


Märtsiküüditamise 70. aastapäeva tähistamine 25. märtsil 2019

Tallinnas

Tallinnas toimub mälestustseremoonia 25. märtsil 2019 kell 16 Eesti kommunismiohvrite memoriaalis Maarjamäel.

Sõnavõtuga astuvad üles Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, justiitsminister Urmas Reinsalu, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste ja Eesti Korporatsioonide Liidu esindaja ksv! Henri Zibo. Mälestuspalvuse peab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Tseremoonia käigus avatakse neli uut nimeplaati, mis on pühendatud 200 kommunismiohvrile, samuti mälestusplaat teadmata kadunud ohvritele.

Memoriaalile asetatakse pärjad ning kõik osalejad on oodatud süütama küünlaid küüditatute mälestuseks. Memoriaali mälestuskoridoris kõlab Arvo Pärdi „Spiegel im Spiegel“.

Mälestuspäeva korraldavad Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Tulipisar, Eesti Memento Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Justiitsministeerium.

25. märtsil kell 18 on kõik oodatud süütama mälestusküünlaid Tallinnas Vabaduse väljakul, Tartus Raekoja platsil, Pärnus Iseseisvuse väljakul ja Narvas Raekoja platsil.

Tartus

Tartus algab 25. märtsil 1949. aasta märtsiküüditamise mälestus- ja leinapäev Tartu Memento palvel EELK Tartu Pauluse kirikus kell 12.00. Teenib piiskop Joel Luhamets.

Umbes kell 12.40 algab mälestus- ja leinapäeval osalenute liikumine mööda Riia tänava kõnniteed mälestusmärgi “Rukkilill” juurde Pepleri tänaval. Mälestus- ja leinaüritus algab kell 13.00. Mälestatakse ja leinatakse 1949. aasta märtsiküüditamise ja Tartu pommitamiste ohvreid. Pepleri tänava koosviibimisel teenib EELK Peetri kogudusest pastor Ants Tooming. Kutsutud on Tartu linna ja Tartu Kaitseliidu esindajad ning kõik soovijad.

Kell 18.00 algab küünalde süütamine Tartus Raekoja platsil.

Hiiumaal

25. märtsil kell 12.00 algab Lehtma sadamas ametlik mälestustseremoonia, pärgade asetamine mälestusmärgi jalamile.

Kell 16.30 toimub Hiiumaa Memento ühenduse koosolek koos ühise lõunasöögiga.

Kell 18.00 süüdatakse Kärdla pargis Poisi juures küünlad, peetakse missa.

Saaremaal

Koguneme Kuressaares Laurentiuse kiriku juures kell 13.00, sealt suundume mälestusmiitingule Jaagarahu sadama mälestuskivi juurde. Kell 14.15 sõidame tagasi Kuressaarde. Kell 15.00 algab mälestuskogunemine Kudjape kalmistul, kus osalevad ka valla esindus ning kaitseliit, kodutütred, vabadusvõitlejad jt. Saadame teele delegatsiooni Sõrve mälestustahvlite juurde. Kell 16.00 koguneme Kuressaare kultuurikeskusse, kus algab pidulik koosolek, kõne peab vallavanem Madis Kallas, siis toimub autasustamine, seejärel peab mälestusteenistuse õpetaja Anti Toplan, anname sõna vaba mikrofonile, järgneb eeskava ja tagasihoidlikud suupisted, taustaks film Maarjamäe memoriaalist.

Kell 18.00 süütame 1056 küünalt Vabadussõja mälestusmärgi jalamil.

Keilas

Harjumaal kogunetakse märtsiküüditamise aastapäeva tähistama Keila raudteejaama kõrval asuva mälestusmärgi juurde 25. märtsil kell 13.00. Süüdatakse küünlad, asetatakse mälestuskimbud ja lilled, peetakse kõnesid.

Valgamaal

Mälestustseremoonia toimub Keeni raudteejaamas (25 km Valgast Tartu suunal) 25. märtsil kell 12.00. Süüdatakse küünlad, asetatakse mälestuskimbud ja lilled, peetakse kõnesid. Keskpäeval löövad Valgamaa kirikutes kirikukellad.

Kell 14.00 algab Valgas Memento ühenduse üldkoosolek-koosviibimine.

Jõhvis

Kell 17 algavad mälestusminutid Jõhvis, Kaare tn. mälestuskivi juures. 18.00 toimub kontsert Mihkli kirikus, esinevad Neeme Ots (trompet) ja Tiia Tenno (orel), kavas Bach, Caccini jt. Vahelugemisi esitab Lembit Prits. Pärast kontserti vesteldakse kohvilauas.

Rakveres

25. märtsil algusega kell 12.00 tähistame Rakvere Memento Ühingu 30. aastapäeva Pajusti klubis. 25. märtsil kell 11.00 algab mälestusüritus Okaskrooni mälestusmärgi juures, kell 12.30 on küünalde süütamine Rakvere Raudteejaamas.

Jõgeval

25. märtsil algusega kell 11.00 koguneme Jõgeva küüditatute mälestuspargis, süütame küünlad ja asetame lilled küüditatute mälestuskivi juurde. Pärast seda toimub väike koosviibimine (meenutused ja vestlused). Osaleme ka näituse avamisel B. Alveri muuseumis.

Võrumaal

Küüditamise aastapäeva tähistame 24. märtsil. Kell 12.00 on pärgade panek ja küünalde süütamine (70 tk) Võru raudteejaama juures ning päevakohased sõnavõtud. Raudteejaama seinal avatakse noorte kunstnike Siberi-teemaline näitus. 13.30 algab mälestuslaud/koosviibimine Võrumaa toidukeskuses ning lõõtsamehe saatel kooslaulmine.

Põlvamaal

Memento Põlvamaa Ühenduse märtsiküüditamise 70. aastapäeva mälestusüritused algavad 25. märtsil kell 10.30 Põlvas vabadussamba juures. Osalevad Põlva valla esindajad ja Kaitseliit. Paneme pärjad ja lühikese jumalateenistuse peab Põlva koguduse õpetaja. Üritus jätkub Veriora raudteejaamas kell 12.00. Osalevad Räpina valla esindus, Kaitseliit ja Räpina koguduse õpetaja. Toimub näituse “Siberi mustrid” avamine. Järgneb koosviibimine Veriora noortekeskuses.

Läänemaal

25. märtsil kell 11.00 on Haapsalu raudteejaamas kunstirühmituse SLED näituse avamine, kell 12.00 mälestuspalvus Jaani kirikus, teenib piiskop Tiit Salumäe.

Kell 13.45 kogunetakse mälestushetkele Ristil mälestusmärgi „Raudteerööpad mäletavad!“ juures, teenib praost Leevi Reinaru.

Viljandis

25. märtsil kell 14:00 algab Viljandi Pärimusmuusika Aidas märtsiküüditamise aastapäevale pühendatud konverents, kus kõnelevad Imbi-Sirje Torm ning Memento Viljandi Ühenduse, linna- ja vallavalitsuse esindajad. Välja pannakse näitus Siberi asjadest ja fotodest. Esineb lauluansambel Heliko.

16:00-17:00 süüdatakse Viljandi lauluväljakul 2497 küünalt. Kaasa aitavad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, õpilased, noorte volikogu liikmed. 17:15 algab pärgade asetamine mälestuskivi juurde, auvalves on noorkotkad ja kodutütred, mõtisklused on Jaani koguduse õpetajalt Marko Tiituselt. 18:00 on Viljandi Jaani kirikus paastumaarjapäeva ettekanne TÜ VKA üliõpilastelt.


Eesti Memento Liidu ja Isamaa erakonna koostöölepe

Eesti Memento Liit ja erakond Isamaa leppisid eelseisvaks Riigikogu XIV koosseisu tegevusperioodiks kokku ühise tegutsemise alljärgnevate põhimõtete alusel:

1.Toetada Maarjamäele rajatud kommunismiohvrite memoriaali aktiivset kasutamist ürituste läbiviimiseks. Toetada osavõtuga ja meediateavitustega küüditamise mälestusürituste läbiviimist üle Eesti, sealhulgas Pilistveres.

2. Võtta vastastikku osa noorsoo isamaalise kasvatuse edendamisega seotud üritustest. Leida uusi ühiseid noorsootöö vorme.

3. Toetada isamaalise ja kristliku kasvatuse põhimõtet ning riigikaitse õpet ja lähiajaloo objektiivset õpet kõigis Eesti koolides.

4. Edendada Eesti lähiajaloo uurimist ja selgitamist rahvusvahelisele üldsusele. Pühendada jõudu ja vahendeid mälestuste jäädvustamisele trükisõnas.

5. Moodustada kohalike volikogude juurde ümarlauad represseeritute ja vabadusvõitlejate küsimuste lahendamiseks omavalitsuste tasemel.

6. Pidada oluliseks hooldamise ja hooldusteenuste tagamist represseeritutele, kusjuures oleks võimaldatud hooldekodu valik ja riigipoolne kompensatsioon pensionist puudujääva summa osas. Toetada represseeritute tervisehüvitise suurendamist seoses elukalliduse tõusuga.

7. Toetada Eesti Represseeritute Abistamise Fondile (ERAF-ile) eraldatava iga-aastase summa suurendamist, seejuures kasutades Justiitsministeeriumi abi rahavoogude liikumise läbipaistvaks muutmisel. Toetada jätkuvalt Eesti Represseeritute Registri Büroo tegevust ning abistada Büroo muutmisel iseseisvaks juriidiliseks isikuks.

8. Mitte toetada kinnisvaramaksu kehtestamist.

18.01.2018, Tallinnas


Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev PILISTVERES 

Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev PILISTVERES kommunistliku genotsiidiohvrite memoriaali juures  25.08.2017.a

PÄEVAKAVA

11.40 Kogunemine. Küünalde süütamine.

11.50 Lippude rivistumine koos lillede ja pärgadega alleel.

12.00 Lippude defilee.

12.05 EV hümn. Lillede ja pärgade asetamine.

12.15 Mälestusjumalateenistus. Teenib EELK Pilistvere Andrease Koguduse õpetaja Hermann Kalmus.

12.45 Päevakohane tervitus. EML esimees Arnold Aljaste.

12.50 ERAF juhatuse liikme Peep Varju kõne.

13.00 Justiitsminister Urmas Reinsalu kõne. 

13.15 Sõnavõtud.

13.45 Muusikaline tervitus –Ants Järv.

14.15 Ühislõuna pastoraadi juures.

Ürituse korraldajad: Eesti Memento Liit ja EELK Pilistvere Andrease Kogudus.

Rahastaja: Eesti Represseeritute Abistamise Fond.

Info: Hermann Kalmus 553 27 89, EML Silver Sild 510 22 42

Silver Sild
Mälestuspäeva moderaator


Juuniküüditamise üritused

Järvamaa MEMENTO

13. juuni õhtul paneme Türi Raudteejaama koos Kaitseliiduga mälestusküünlad, seejärel toimub peale viimase rongi läbisõitu mälestusküünalde panek Käru Raudteejaama rööbastele.

14.juunil kell 11.00 paneme lillekorvi ja mälestusküünlad Türi Kesklinna kalmistule ja seejärel läheme väikesele koosviibimisele/arutelule Türi Kultuurimaja kohvikusse.

Tallinna MEMENTO

Tartu MEMENTO

Tartu Memento palvel läbiviidav mälestus- ja leinaüritus 14. juunil 2018. aastal algab EELK Tartu Pauluse kirikus Riia 27 algusega kell 12.00. Mälestuspalvuse peab EELK piiskop Joel Luhamets. 12.45 algab leinaüritusest osavõtjate liikumine mööda Riia tänava kõnniteed Pepleri tänaval (Pepleri 27) asuva mälestusmärk Rukkilille juurde. Toimub küünalde ja juuniküüditamise ohvrite mälestamiseks pärgade asetamine. Vastutav isik on Tartu Memento juhatuse liige Endel Uudevald. Kell 13.00 algab leina-ja mälestusüritus. Sissejuhtava kõnega esineb Tartu Memento esimees Enn Tarto. Mälestuspalvuse peab EELK Tartu Peetri kogudusest pastor Ants Tooming. Lühisõnavõttudega esinevad ja mälestuspärgi asetavad Tartu linna esindus, Kaitseliidu Tartu maleva esindus, Tartu Memento esindus, meie kaaskannatajad ja leinajad, Eesti Noorteühenduste esindus.

Harjumaa MEMENTO

Memento Harjumaa Ühendus tähistab märtsiküüditamise aastapäeva 14. juunil kell 17.00 Keilas, Keila raudteejaamas asuva mälestuskivi juures.

Läänemaa MEMENTO

Meie kohus on mäletada ja mälestada. Leinapäeval, 14. juunil toimuvad Läänemaal juuniküüditamise 77. aastapäeva mälestusüritused Haapsalus ja Ristil.

Kell 12 algal Haapsalu toomkiriku ristimiskabelis juuniküüditamise aastapäeva mälestuspalvus, teenib piiskop Tiit Salumäe. Naiskodukaitse Lääne ringkonna esindus asetab emaaltarile mälestuslilled.  

Kell 12.45 mälestushetk Läänlaste Vabadussõja mälestussamba juures Haapsalu lipuväljakul. Juuniküüditamise ohvrite mälestuspäeval, kell 12.45 helisevad üle Eesti kirikukellad. Kõneleb Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidu juhatuse liige  Heiki Magnus. Läänemaa rahva nimel asetab ühise mälestuspärja Läänemaa Memento esindus ja küüditamise läbielanud inimesed asetavad Läänlaste Vabadussõja mälestussambale mälestusküünlad. Läänlaste Vabadussõja mälestussamba juurest liigume endise Haapsalu linnavalituse hoone ette, mille ees on legendaarse Haapsalu linnapea Hans Alver’i (täisnimega Hans Otto August Alver) büst. Hans Alver oli ka Haapsalu Kaunistamise Seltsi esimees. 9. novembril 1924 avati just Haapsalu Kaunistamise Seltsi eestvedamisel Läänlaste Vabadussõja mälestussammas Haapsalus. 14. juunil möödub dr. Hans Alver’i arreteerimisest 77 aastat. Mälestuhetkel kõneleb ja asetab mälestuslilled Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Kell 16 algab mälestushetk Risti mälestusmärgi „Raudteerööpad mäletavad“ juures, mälestuspalvuse peab Lääne praost Leevi Reinaru. Kõnelevad ja küüditamise ohvrite mälestuseks asetavad mälestuslilled Lääne–Nigula valla esindajad, Naiskodukaitse Lääne ringkonna Risti jaoskonna ja Kaitseliidu Lääne maleva Risti malevkonna esindajad. 

Isamaaliste organisatsioonide lipud on juuniküüditamise mälestuspäeval Haapsalu toomkiriku ristimiskabelis. Liputoimkonnad on Läänlaste Vabadussõja mälestussamba ja Hans Alveri büsti juures ning Risti mälestusmärgi „Raudteerööpad mäletavad“ juures.

Mälestuspäeva aitavad korraldada Kaitseliidu Lääne malev, Naiskodukaitse Lääne ringkond, EELK Lääne praostkond, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliit, Haapsalu linn  ja Läänemaa Memento.


25. märtsi leinapäeva üritused

Jõgevamaa

MTÜ Jõgevamaa Represseeritud saadab märtsiküüditamise aastapäeva tähistamise kava.

1. Märtsiküüditamise aastapäeva tähistamine.

Jõgeval: mälestuspäeva tähistamine kell 11.00 mälestushetked küüditatute mälestuskivi juures. Küünalde süütamine pärgade asetamine.

Põltsamaal: mälestuspäeva tähistamine. Jumalateenistus Põltsamaa kirikus kell 11.00

Küüditatute mälestuskivi juures kell 13.00 küünalde süütamine , pärgade asetamine.

Saarel: mälestusüritus Saare küüditatute mälestuskivi juures kell 11.00.

Koosviibimine Kalevipoja muuseumis.

Pärnumaa

25.03.2018 Leinapark kell 12:00-13:00.

Vahetult enne ürituse algust süütavad Memento liikmed 69 küünalt küüditatute mälestuseks.

Auvalves seisavad kaks relvastatud kaitseliitlast ja noorkotkad Eesti Lipu Seltsi lippudega.

 1. Eesti hümn (plaadilt lauluna)
 2. Kava juhi Isabell Maripuu sissejuhatus ja leinaseisak
 3. Eliisabeti koguduse praost Tõnu Taremaa sõnavõtt
 4. Linnapea Romek Kosenkranius pärja asetamine ja sõnavõtt
 5. Laulab segaansambel Mõnusalt (2 laulu: „Patarei tango“ ja „Õrn ööbik“)
 6. Volikogu esimehe Andres Metsoja pärja asetamine ja sõnavõtt
 7. Memento esindaja Kirsti Portnov kimbu asetamine ja Siberi mälestused
 8. Vaba mikrofon
 9. Laulab segaansambel Mõnusalt (2 laulu: „Kas tunned maad“ ja „Jää vabaks  Eesti meri“)
 10. Kava juhi Isabell Maripuu lõpusõnad

Saaremaa

25. märtsil märtsiküüditamise aastapäeva tähistamine:

 • jumalateenistus Kuressaare Laurentiuse kirikus kell 11.00
 • mälestusmiiting Kudjapea kalmistul mälestusmärgi juures kell 12.30.

Valgamaa

Memento ühenduse 25. märtsi üritus on traditsiooniline. Mälestusüritus Keeni raudteejaamas  kell 12.00, Valgast 20 km. Väljasõit Valga raudtejaamast kell 11.00.

Seejärel VALGAS  Üldkoosolek ja koosviibimine kell 14.00 Puuetega KOJAS

Võrumaal 

12.00 –  Võru raudteejaama juures represseeritute mälestusmärgi jalamile pärgade asetamine ja küünalde süütamine. Memento Võrumaa Ühenduse juhatuse esimehe kõne. Osalevad KL Võrumaa Malerva kaitseliitlased, kodutütred ja noorkotkad.

14.00 – pärgade asetamine ja küünalde süütamine Põlvamaal Veripora raudteejaama juures. Osalevad KL Põlva Maleva kaitseliitlased, kodutütred, noorkotkad.

Järvamaa

25. märtsil Järvamaa MEMENTO koguneb kell 10.00 Türi kesklinna kalmistule. Süütame mälestusküünlad ja asetame lillekorvi. Seejärel suundume Türi Kultuurimaja kohvikusse koosolek-koosviibimisele.

Harjumaa

Märtsiküüditamise mälestusüritus toimub Harjumaal traditsiooniliselt Keila raudteejaama pargis mälestuskivi juures 25.03.2018 kell 12.00. Sõna võtavad Keila linnapea ja Memento esindajad.

Rakvere

Memento Rakvere ühing  koguneb mälestushetkele kell 13.00 Okaskrooni Mälestussamba juures.

Narva

Traditsiooniliselt Narva Raudteejaama ees oleval Represseeritute mälestusmärgi ees 25.03.18.a. kell 12.00 miiting  kirikukellade saatel. Pärast koosviibimine Narva Eesti majas kohvilauas.

Hiiumaa

Hiiumaa mälestab 25. märtsil küüditatid.

kell 12.00 Lehtma sadamas mälestussamba juures pärgade asetamine ja küünalde süütamine ( Lehtma sadamast laaditi inimesed laevadele ja viidi Paldiskisse, kust koos saarlastega topiti õnnetud loomavagunitesse ja viidi Siberisse).

kell 16.00 koguneb Hiiumaa Vabadusvõitlejate ja represseeitute ühing kohvikusse “Viiger”. Koosolek.

Kell 18.00 Kärdla kirikus palvus.

Kell 18.30 küünalde süütamine kiriku ees oleva mälestusmärgi juurde.  Koostöös naiskodukaitse, kodutütarde ja skautidega süüdatakse 280 mälestusküünal kõigile hiidlastele, kes 25. märtsil 1949 oma kodunt Siberisse küüditati. Lisaks läidetakse sel ajal küünlad koduakendel, aga ka tullakse mälestusmärgi juurde küünlaid  süütama.

Kui saame filmi “Seltsimees laps” selleks ajaks Hiiumaale, siis kell 19.00 kino ühiskülastus. Film “Seltsimees laps”

Tartumaal

MTÜ Tartu Memento poolt 25.03.2018.a. Tartus korraldatavate 1949. aasta märtsiküüditamise aastapäeva mälestusürituste raames algab Tartu Pauluse kirikus leinajumalateenistus kell 12.00.

Leinajumalateenistuse viib läbi EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets.

Kell 12.45 algab leinaüritusest osavõtjate liikumine Pauluse kiriku juurest mööda kõnniteed Pepleri tänaval (Pepleri 27) asuva mälestusmärk Rukkilill juurde.

Kell 13.00 algab mälestus- ja leinaüritus Rukkilille juures.

Küünalde asetamine ja pärgade panek. Sissejuhatava kõnega esineb MTÜ Tartu Memento esimees Enn Tarto.

Mälestuspalvuse peab EELK Tartu Peetri koguduse õpetaja pastor Ants Tooming.

Lühisõnavõttudega esinevad ja asetavad mälestuspärgi Tartu linna esindus, Kaitseliidu Tartu maleva esindus, KVÜÕA esindus, Tartu Memento liikmed.

Tartu Memento esimees Enn Tarto teatab, et vastavalt väljakujunenud traditsioonile mälestame 1944. aasta 27. ja 28. märtsil punavägede poolt Tartu pommitamises hukkunuid. Kell 18.00 alustatakse mälestusküünalde süütamist Tartus Raekoja platsil. Küünalde süütamisega tegelevad Tartu Memento inimesed, noored Eesti Üliõpilaskondade Liidust, Eesti Noorteühenduste Liidust ja teised. Suur, suur tänu noortele!

Me ei unusta Nõukogude Liidu okupantide aegumatut inimsusevastast kuritegu 1949. aasta märtsis, kui üle 22 tuhande inimese küüditati Eestist Venemaale.

Läänemaal

Kell 10.00 Ristil mälestusmärgi „Raudteerööpad Mäletavad“ juures mälestushetk, väljas on organisatsioonide lipud, modereerib Heiki Magnus, kõnelevad Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Memento esindaja, mälestuspalvuse viib läbi praost, Leevi Leinaru. Mälestusmärgile asetatakse lilled ja küünlad.

Kell 12.00 mälestuspalvus Haapsalu Jaani kirikus, teenib piiskop, Tiit Salumäe, kõneleb mementolane Arnold Aljaste.

Kell 12, 45 Lillede küünalde asetamine Haapsalu Vabadussõja Mälestusmärgile.

13.00 Kohvilaud represseeritutele.

14.20 Esindajate teelesaatmine Tallinnas toimuvale küünalde süütamisele.


Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev

Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev PILISTVERES kommunistliku genotsiidiohvrite memoriaali juures  23.08.2017.a

PÄEVAKAVA

12.30 Kogunemine. Leinakimpude ja pärgade asetamine.

13.00 Lippude defilee.

13.05 Mälestusjumalateenistus. Teenib EELK Pilistvere Andrease Koguduse õpetaja Hermann Kalmus.

13.40 Päevakohane ettekanne. Riigikogu liige Johannes Kert.

14.00 Külaliste tervitused.

14.20 Sõnavõtud.

14.40 Kontsert. Raina Luht ja Andreas Pall.

15.00 Ühislõuna pastoraadi juures.

Ühendustel korraldada osavõtt ja  palun kaasa võtta lipud ja tagada lippurid defileele. Lippude rivistamine kell 12.45 .  EML võtta kaasa riigilipp ja EML lipp. Lippudele kinnitada leinalindid.

Ürituse korraldajad: Eesti Memento Liit ja EELK Pilistvere Andrease  Kogudus.Rahastaja: Eesti Represseeritute Abistamise Fond.Info:  Hermann Kalmus 553 27 89,  EML Silver Sild 510 22 42 

Silver Sild

EML juhatuse liigemälestuspäeva  üldjuht


Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev

PILISTVERES 23.08.2016.a
Genotsiidiohvrite Memoriaal ( Kivikangru)

Päevakava:

10.45 Kogunemine. Leinakimpude panek maakondlike mälestuskivide juurde.
11.00 Lippude defilee. Eesti hümn.
11.05 Mälestusjumalateenistus. Teenib EELK Pilistvere Andrease Koguduse õpetaja Hermann Kalmus.
12.00 Külaliste tervitused
12.30 Päevakohane ettekanne. Justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas.
13.00 Kontsert.
13.30 Sõnavõtud.
14.00 Ühislõuna pastoraadi juures.

Ürituse korraldajad Eesti Memento Liit ja EELK Pilistvere Andrease Kogudus.

Rahastaja Eesti Represseeritute Abistamise Fond.

Info EML 626 3200, Hermann Kalmus 553 2789, EML aseesimees Silver Sild 510 2242.


14. juunil möödub 75 aastat juuniküüditamisest

Lugupeetud  Eesti Memento Liidu liikmed !

Leinapäeval, 14. juunil möödub 75 aastat juuniküüditamisest.

Meil on au paluda Teid  osa võtma  juuniküüditamise mälestustseremooniast

14. juunil algusega kell 12  Vabadussõja võidusamba jalamil Tallinnas.

Mälestustseremoonial viib palvuse läbi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop emeritus Andres Põder.

Kõne peavad Riigikogu esimees Eiki Nestor, justiitsminister Urmas Reinsalu ja Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Leo Õispuu.

Võidusamba jalamile asetatakse  mälestuspärjad Presidendi, Riigikogu, Valitsuse, Kaitseväe ja Kaitseliidu, Tallinna linna, diplomaatilise korpuse ja kodanikeorganisatsioonide poolt.

Kell 12.45 helistatakse üle linna kirikukelli ja Vabaduse väljakul lennutatakse taevasse “Pisarate meri” küüditamisohvrite mälestamiseks.

Mälestustseremoonia lõppedes olete oodatud Vabaduse väljakul olevasse valgesse telki kohvilauda.

Vabaduse väljaku ekraanil on võimalik näha ülevaadet rohkem kui 12 000 represseeritu nimega, keda 1941. aastal toimunu otseselt puudutas – sealhulgas küüditatud ja vangilaagritesse saadetud; need, kes põgenesid või end varjasid ning Siberisse küüditatud peredes sündinud lapsed.

Mälestuspäeva aitavad korraldada Inimõiguste Instituut, Unitas, Eesti Memento Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Justiitsministeerium.

Palume oma osalusest teada anda aadressil Lanne.Laasik@just.ee või telefonil 620 8100.


Võrus avatakse küüditatutele suursugune mälestusmärk

22. juunil 2016.a. kell 15.00 avatakse Võru raudteejaama (Jaama 14, Võru) ees Võrust aastatel 1941-1952 küüditatute või Venemaa vangilaagritesse deporteeritute mälestuseks mälestusmärk, mis kujutab 1,6 meetri kõrgusele betoontahukale paigutatud kahte rida kaugusse suunduvaid pronksist loomavaguneid. Vagunite vahel on nähtavad inimfiguurid. Mälestusmärgini suundub 4 meetri laiune ja 16 meetri pikkune raudteed imiteeriv originaalsetest raudteeliipritest ja dolomiitkillustikust kaldtee, millel paiknevad raudteerelsid. Mälestuskompleksi kogupikkus on ligi 24 meetrit. Mälestusmärki hakkavad valgustama suunatud valgustid.

Mälestusmärgi idee algatas 2014.a. Memento Võrumaa Ühenduse üldkoosolekul tolleaegne PPA Võru Prefektuuri noorsoopolitseinik lipnik Elar Sarik, kes on ka nüüd paljude tööde eestvedaja. Võeti vastu otsus mälestusmärgi rajamiseks. Töö telliti skulptor Jaak Soansilt ja valiti välja kolme ideekavandi hulgast. Mälestusmärgi projekteeris arhitekt Karmo Tõra  OÜ ROK-Projektist. Ehituslikud tööd teostas AS Kurmik ja pronksitööd Uusmonumentaal OÜ. Monumendi maksumuseks kujuneb seoses hindade kallinemisega eelarvestusliku 18  000,00 euro asemel 24  780 eurot. Mälestusmärgi rajamist on toetanud Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond, Eesti Memento Liit, Memento Võrumaa Ühendus ja Riigikogu IRL liige Võrumaalt pr. Maire Aunaste.

Aastatel 1941-1952 viidi tolleagselt Võrumaalt Venemaa erinevatesse vangilaagritesse ja asumisele üle 3600 inimese, kellest enamik paigutati loomavagunitesse just Võru raudteejaamast. Need, kes jäid puhkama võõrasse mulda ja need ligi 400 Memento Võrumaa Ühendusse koondunut Võru- ja Põlvamaa represseeritut väärivad kaunist mälestusmärki, mille juurde suurküüditamispäevadel 25. märtsil ja 14. juunil koguneda, et meenutada aegu, mis kunagi enam korduda ei tohi. Veelgi enam vajavad sellist kohta aga praegused ja tulevased noored, et teadvustada, mis on Eesti rahvaga toimunud ja selle kaudu suunata oma isamaalist kasvatust ja  meelsust.

Mälestusmärgi avamisel ütlevad avasõnad Memento Võrumaa Ühenduse juhatuse esimees Silver Sild ja PPA Lõuna Prefektuuri Võru politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Elar Sarik. Mälestusmärgi pühitseb Adres Mäevere. Kohal on orkester Kungla. Külaliste kõnede järel asetatakse mälestusmärgi jalamile pärjad ja süüdatakse leinaküünlad.

Seoses tööde märgatava kallinemisega pöördub Memento Võrumaa Ühenduse juhatus kõigi heade inimeste poole, kellele on kallis Eestimaa minevik ja tulevik, palvega toetada ka omapoolselt uue küüditatute mälestusmärgi rajamist. Meie sihtotstarbeline mälestusmärgi a/a Swedbangas on: EE06 2200 2210 6316 2366.  Annetusi saab teha ka kohapeal. Oleme juba ette tänulikud kõigi toetuste eest ning ootame Teid mälestusmärgi avamisele, kus ssate kohtuda isiklikult nendega, kelle tee teadmatusse algas juba 75 aastat tagasi, 14. juunil 1941.

Silver Sild
Memento Võrumaa Ühendus
juhatuse eesimees
Eesti Memento Liit
aseesimees


Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev PILISTVERES 22.08.2015.a

PÄEVAKAVA

 • 10.45 Kogunemine. Leinakimpude panek maakondlike mälestuskivide juurde.
 • 11.00 Lippude defilee. Eesti hümn.
 • 11.05 Mälestusjumalateenistus koos Põlvamaa mälestuskivi avamisega. Teenib EELK Pilistvere Andrease koguduse õpetaja Hermann Kalmus.
 • 12.00 Külaliste tervitused.
 • 12.30 Päevakohane ettekanne.
 • 13.00 Sõnavõtud.
 • 14.00 Ühislõuna pastoraadi juures.

Ürituse korraldajad Eesti Memento Liit ja EELK Pilistvere Andrease Kogudus.

Rahastaja Eesti Represseeritute Abistamise Fond.

Info 626 3200, 510 2242


Kommunismiohvrite memoriaali mälestusmärk

Kommunismiohvrite memoriaali mälestusmärgi eskiisiga saate tutvuda siit.


Enn Tarto sai Poola Vabariigi Teenete Ordeni Komtuuriristi

17.oktoobril andis suursaadik Robert Filipczak Tartus, Balti Kaitsekolledžis Poola Vabariigi Presidendi nimel Enn Tartole üle Poola Vabariigi Teenete Ordeni Komtuuriristi. Kõrge autasu omistati tunnustusena teenete eest demokraatlike muudatuste läbiviimisel Ida-Euroopas. Enn Tarto on Eesti antikommunistliku liikumise ja vabadusvõitluse legend ning endine nõukogude GULAGi vang. Ta levitas rahvusvahelisel areenil infot Ida-Euroopa dramaatilise ajaloo (sealhulgas Molotov-Ribbentropi pakti) kohta ning võitles Baltikumi rahvaste inimõiguste ja enesemääramise eest.


Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev 23.augustil 2014.a.

malestuspaev_2014

Mälestuspäeva kava

11.00 Lippude paraad, Eesti hümn
11.15 Mälestusjumalateenistus
12.00 Sõnavõtud ja tervitused
12.40 Päevakohane ettekanne teemal „Eesti Memento Liit – 25“ ettekandja Peep Varju.
13.00 Vaba mikrofon
13.20 Muusikaline tervitus
14.00 Ühine eine Pilistvere pastoraadi juures

Ürituse korraldajad Eesti Memento Liit ja EELK Pilistvere Andrease Kogudus


Üleriigilise leinapäeva tähistamine 14. juunil

Saare Memento korraldab

Kell 10.00 toimub Kuressaare Laurentiuse kirikus mälestusteenistus, Kuressaare linnapea annab linnas elavatele represseeritutele rinnamärgid “Eestist küüditatud”.

Hiljem toimub Kudjapea kalmistul leinamiiting, mälestusmärgi jalamile asetatakse kimbud, pärjad, lilled ja küünlad. Miitingul esineb Saare maavanem, Kuressaare linna esindaja, kaitseliit ja vabadusvõitlejad.

Hiljem külastatakse mälestuskive Roomassaares ja Jäägarahul.

Lõpetuseks toimub Lossipargi Kuursaalis päevakohane kontsert.

Rakvere Memento korraldab

Rakveres kell 12.00 toimuval „Mälestusminuti“ tseremoonial Okaskrooni juures saab sõna võtta päevakohastel teemadel, asetada leinakimpe ja süüdata. Auvalves on kodutütred ja noorkotkad tõrvikutega.

Kell 14.00 saab Rakvere Rahvamajas vaadata M. Cooney ainetel komöödiat “Rahauputus” Kiisa Laulu- ja Mängu Seltsi näiteringi esituses.
Buss viib üritustel osalejad 11.30 Tsentrumi taguselt platsilt Okasroosi juurde ja tagasi.

Tartu Memento korraldab

Kell 10.00 algab mälestus-leinaüritus Tartus Emajõe ääres Pisarate pargis.
Kell 12.00–12.45 toimub leinajumalateenistus Pauluse kiriku krüptis Riia tänaval. Teenib praost Joel Luhamets.
Kell 12.45–13.00 liigutakse mööda Riia tänava kõnniteed mälestusmärk Rukkilille juurde Pepleri tänavale.
Kell 13.00–14.00 toimub mälestus-leinaüritus mälestusmärk Rukkilille juures. Toimub küünalde süütamine, mälestuspärgade ja leinakimpude asetamine ning lühisõnavõtud. Sel aastal juhatab üritust härra Rein Koch.


Märtsiküüditamise 65. aastapäeva mälestusüritus

Teisipäeval, 25. märtsil toimub märtsiküüditamise mälestuspäev Tallinnas Vabadussõja Võidusamba jalamil. Üritus toimub kolmes osas – ametlik osa koos sõnavõttude ning pärgade asetamisega; aktus-kontsert Rahvusraamatukogus; küünalde süütamine küüditatute mälestuseks.

ESIALGNE PÄEVAKAVA

12:00 Vabadussõja Võidusamba jalamil 1949. aasta 25. märtsi küüditamisohvrite riiklik mälestusseisak. Sõnavõtud ja mälestuspärgade asetamine Võidusamba jalamile. Esineb Politsei- ja Piirivalveorkester.

13:00-15:00 Memento Tallinna ja Harjumaa Ühenduse poolt organiseeritud mälestuskontsert-aktus Tallinna Rahvusraamatukogus. Märtsiküüditatutele annetatakse rinnamärgid.

18:00 Vabaduse platsil Tallinnas ja Raekoja platsil Tartus mälestusküünalde süütamine küüditamise ohvritele.

Meenutuspäeva korraldavad siseministeerium, Memento Tallinna Ühendus ja MTÜ Tulipisar.

Märtsiküüditamise 65. aastapäeva korraldamine Tartumaal

Kell 12:00 küüditatute ja nende lähedaste mälestusjumalateenistus Tartu Pauluse kiriku krüptis.

Kell 12:45 rongikäik kiriku juurest Pepleri tänavale mälestus märk “Rukkill” juurde.

Kell 13.00 avalik kõnekoosolek ja pärgade panek Pepleri tn pargis mälestusmärk “Rukkilill” juures.

Kell 14.30 märtsiküüditatud Tartu Memento liikmete koosviibimine Pepleri tn 14 kohvikus “Kotka Kelder” (Sissepääs kirjaliku kutse alusel) sh mälestusmärkide kätteandmine; õdede Elkenite esinemine; Kohvilaud.

Kell 18:00 osalemine MTÜ Tulipisar poolt Tartu Raekoja platsil korraldatavast mälestusküünalde süütamisest.

MTÜ Tartu Memento juhatus

 

Märtsiküüditamise 65. aastapäeva korraldamine Hiiumaal

Kell 12.00 Lehtma sadam

 • Küüditamise ohvrite mälestamine. Hiiumaalt küüditatute mälestusmärgi juures mälestustseremoonia.
 • Pärgade panek, küünalde süütamine.
 • Hiiumaa kirikutes helisevad kirikukellad.
 • Kell 16.00 Hiiu Maavalitsuse I korruse saal. Aktus.
 • Hiiu maavanem Riho Rahuoja annab üle 1949 – 1952 aastal küüditatutele ja Siberis sündinud küüditatute lastele üle mälestusmärgi Eestist Küüditatu.
 • Sõnavõtud.
 • Muusikaline tervitus.

Kell 17.30 Kärdla kirik

 • Mälestuspalvus.
 • Kodutütred ja Noorkotkad asetavad kõigile Hiiumaalt küüditatutele Monumendi ette 270 mälestusküünalt , mille süütavad naiskodukaitsjad. Kaitseliitlased moodustavad auvalve.

Kell 19.00 Kirikutes helisevad kirikukellad.

Kell 19.00 Kodudes süüdatakse küünlad kõigile nõukogude küüditatutele ja nõukogude okupatsioonis kannatatutele.

Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühing
Hiiu Maavalitsus


EESTIST 1945–1953 KÜÜDITATUTE NIMEKIRI

Ilmus raamat EESTIST 1945–1953 KÜÜDITATUTE NIMEKIRI, mis kuulub raamatute seeriasse numbrina 8/3.

Raamat on pühendatud 25. märtsil 1949. aastal toimunud massiküüditamise 65. aastapäevale.

Rohkem infot leiad Memento raamatud lehelt.


Vastupanuvõitluse päeva tähistamine 22. septembril

9.00  Korporatsioonid asetatavad pärja Võidusamba jalamile

9.30  Korporatsioonide kogunemine Metsakalmistul, pärja asetamine Otto Tiefi kalmule

12.00  Eesti Memento Liidu miiting Võidusamba juures

17.30  Rogkäik Raekoja platsilt Võidusamba juurde, kõnekoosolek


23. august Pilistveres

Südamlik tänu kõikidele, kes osalesid Pilistvere memoriaali 25.aastapäeva tähistamisel. Erilised tänud toetajatele – EELK Pilistvere Andrease Kogudus, Kõo Vallavalitsus ja Jõgeva Maavalitsus.


Pilistvere memoriaali 25. aastapäev

Hingedepäeval, 2.novembril 1988. aastal sai alguse kommunistliku genotsiidi ohvrite memoriaal rajamine Viljandi maakonda Kõo valda Pilistvere külla. Käesoleval aastal möödub 25 aastat memoriaali rajamisest. 23. augustil 2013. a. toimub okupatsiooniohvrite mälestuspäev Pilistveres.

Mälestuspäeva kava

11.00  Kogunemine Kivikangru juures, lippude ja pärgade asetamine, sõnavõttude registreerimine

12.00  Mälestusjumalateenistus

12.50  Jõgevamaa mälestuskivi avamine

13.05  Sõnavõtud

13.45  Päevakohane ettekanne

14.05  Vaba mikrofon

14.30  Kontsert

15.00  Ühine eine Pilistvere pastoraadi juures

Ürituse korraldajad Eesti Memento Liit ja EELK Pilistvere Andrease Kogudus.


14. juunil, leinapäeva mälestushetked.

Leinapäeva mälestustseremoonia Tallinnas – kell 12.00  Lindamäel, Linda kuju  juures.

Tartu Memento – kell 10.00 mälestushetk Tartus, Turu tänava pargis mälestuskivi juures; kell 11.00 rongkäik Turu tänavalt Riia tänavale; kell 12.00 mälestusjumalateenistus Tartu Pauluse kirikus; 13.00 pärgade asetamine Papleri pargis mälestusmärgi „Rukkilill“ juures.

Rakvere Memento  – kell 11.00 mälestustseremoonia Rakvere tammikus okupatsiooni mälestusmärgi juures .

Hiiumaa Ühing – kell 12.00 pärgade asetamine Lehtma  mälestuskivi juures;  kell 19.00 mälestuspalvus Kärdla kirikus kell; kell  19.30 mälestusküünalde süütamine 270-le süütult Hiiumaalt küüditatutele Kärdla kiriku ees.

Memento Harjumaa Ühendus – kell 17.00 mälestushetk Keila jaama mälestuskivi juures.

Alutaguse Memento – kell 12.00 mälestus-leinaminutid Purtse Hiiemäe mälestusmärgi juures.

Memento Järvamaa Ühendus – kell 12.00 mälestushetk Türi kesklinna kalmistul.

Läänemaa Memento – kell 12.00 mälestusjumalateenistus Haapsalu Toomkiriku kabelis; kell 13.00 pärgade asetamine Risti küüditatute mälestusmärgi juures.

Memento Viljandi Ühendus – kell 16.30 lipu õnnistamine Viljandi Jaani kirikus  ja mälestushetk mõisa pargis küüditamise mälestusmärgi juures.

Saare Maakonna Memento – kell 12.00 mälestushetk  Kudjapea kalmistul memoriaali juures.

Valgamaa Memento – kell 12.00 leinapäeva mälestuskogunemine Valgas, Säde pargis mälestuskivi „Kodust ilmajäetuile“ juures.

Võrumaa Memento – kell 12.00 Võru- ja Põlvamaa küüditatute kokkutulek fašismiohvrite mälestuskivi juures.


Memento Liidu Teataja uus number

Ilmus uus Memento Liidu Teataja juuni number, millega saab tutvuda siin.


Lahkus Hans Sissas

Eesti Memento Liit mälestab Hans Sissast Õigusvastaselt Represseeritute ja Poliitvangide Võrumaa Ühenduse esimeest.Paljukannatanud ja väsimatu töömees jättis endast maha kauni Eesti ema monumendi Rõuges.Sõbrad ja tuttavad Mementost, lähedased ja austajad.

Leinapäeva mälestustseremoonia

14. juuni 2012 kell 15.00 toimub Lindamäel, Linda kuju juures Leinapäeva mälestustseremoonia, mille kava on järgmine:

14.45 Saabuvad külalised

15.00 Esineb segakoor K.O.O.R. (dirigent Raul Talmar) Eesti Vabariigi hümn (F. Pacius, J.V. Jannsen)

A. Eenpalu annab sõna

15.03 Vabariigi Presidendi kõne

15.08 Laul “Isamaale” (E. Tamberg, J. Liiv)

A. Eenpalu annab sõna

15.11 Palvus. EELK peapiiskop Andres Põder

15.17 Laul “Ma lillesideme võtaks” (P. Sarapik, J. Liiv)

A. Eenpalu annab sõna

15.21 Memento Liidu esimehe hr Enn Tarto kõne

A. Eenpalu juhatab sisse ning ütleb, kelle poolt iga pärg on

15.31 Pärgade panek Linda kuju jalamile Laul “Laul põhjamaast” (Ü. Vinter, E. Vetemaa) (kestab terve pärgade paneku aja, vajadusel mõnd salmi korrates)

 1. President
 2. Riigikogu esimees
 3. Peaminister
 4. Eesti Kaitsevägi ja Kaitseliit
 5. Diplomaatiline korpus
 6. Tallinna Linnavalitsus
 7. Eesti Memento Liit ja Memento Tallinna Ühendus
 8. Kõigi teiste pärgade ja lillede asetamine monumendile

15.45 Laul “Eesti lipp” (E. Võrk, M. Lipp)

A. Eenpalu kuulutab tseremoonia lõppenuks, lausub tänusõnad koorile ja dirigendile, tänab külalisi

~15.50 Tseremoonia lõpp

Tseremooniat juhatab pr Anne Eenpalu, Memento Tallinna Ühenduse juhatuse liige

(Kell 16.00 algab mälestusjumalateenistus Jaani kirikus)


Teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestusmärgi avamine

25. mail 2012 avati Hiiumaal, Kärdlas mälestusmärk Teises maailmasõjas hukkunud hiidlastele.

Pilte avamistseremooniast näete siit.


Õppereis Stockholmi

Memento Liidu juhatuse otsusega korraldati sõit Rootsi 27. kuni 29. märtsini, millel osales 15 tunnustatud ja vaprat Memento ühenduste esindajat. Meid võttis sadamas vastu giid Mare Zastrov, kellel on tihedad ajaloolised ja perekondlikud sidemed Eestiga.

Giid Mare juhatas meid Stockholmi vanalinnas ja rääkis palju põnevat nii Rootsi ajaloost kui ka eestlaste sidemetest rootslastega. Samuti tutvustas Mare meile Eesti Maja, kus kohtusime praost Ingo-Tiit Jaagu’ga, kes koos vanematega rändas olude sunnil 1948. aastal Argentiinasse ja alustas hiljem vaimulikuna tööd Buenos Aireses.

Saime teada, et pealinnas endas elab 800 000 inimest, Stockholmis koos eeslinnadega kokku umbes 1,8 miljonit. Rootsis arvatakse elanikke 9,5 miljoni ringis, nendest 2 miljonit on nn ”uusi rootslasi”. Et sotsiaalsüsteem on toimivalt korraldatud, siis eluiga arvatakse olevat üle 80 aasta. Töötuid on Rootsis elanike koguarvust 7,8 % ja inflatsiooniks märgitakse 1,1 %. Huvitav on teda, et miinimumpalk on 12 000 kuni 14 000 rootsi krooni ja erasektoris on tunnitasu 150 rootsi krooni. Olime huvitatud meditsiinitöötajate tasustamisest ja saime teada, et olenemata staažist on töötasu kohe alguses 24 000 SEK. Laste abiraha on ühes kuus 1 095 rootsi krooni ühe lapse puhul, kolmanda lapse sünni puhul saab perekond 4 000 SEK.

Ja näiteks kõrgharidus on riigi poolt tasuta, kuid välismaalased kolmandatest riikidest peavad selle eest maksma. Õpperaamatud ja ühiselamukohad on tasulised ka omadele.

Stockholmis üles kasvanud Mare Zastrov, tundes suurepäraselt linna, viis meid läbi uhke suursaatkondade elamukvartali, nägusate ajalooliste puitehitiste ja imposantsete eri aegaldel ja eri stiilides rajatiste labürindi, ise mahlakalt ja koduselt kommenteerides.

Saime tagasisõidul sadamasse tunda maailmas suurt tuntust omavate kaljude sissse rajatud metroojaamade võrgustiku omapära ja võlu, sest meie jalad olid pärast pingutavat ja pikka linnatänavaid mööda kõndides väga väsinud.

Eesti Majja jäid meist maha kaasavõetud Memento raamatud, pühendus külalisteraamatusse ja head soovid edasiseks koostööks. Giid Mare Zastrovile sületäis tänusõnu ja rikkalikult Kalevi kommivabriku maiuseid, mille saatsime posti teel, sest lähenemas olid Lihavõttepühad.

Tagasisõidul Eestisse pidasime konverentsiruumis laeval aru erinevatel Mementot puudutavatel teemadel. Vormistasime üldkokkuvõtte lahendamist vajavatest küsimustest. Need on:

 1. Teha järelpärimine Haridusministeeriumisse, kuidas edaspidi paremini kaasata küüditamise mälestusseisakutele koolinoori ja pedagooge.
 2. Mementolased vananevad. Selgitada riiklikul tasandil välja, kes korraldab edaspidi mälestuspäevade üritusi, küünalde süütamisi ja pärgade-kimpude asetamisi.
 3. Tihendada koostööd omavalitsustega Memento paigaldatud mälestuskivide ümbruse hooldamisel.
 4. Kooskõlastada Eesti Represseeritute Abistamise Fondi esimehe Peep Varjuga, kas raamat „Siberi karm kool“ on jõudnud igasse raamatukogusse ja EELK õpetajateni läbi Konsistooriumi. Jumalateenistustel on sobilik raamatust näiteid kasutada.
 5. Teavitada Memento Ühendusi Eesti Rahva Muuseumi vajadusest saada ajaloo huvides küüditatute fotosid.
 6. Kooskõlastada Siseministeeriumiga üle Eesti toimuvatel leinapäevadel küünalde süütamise tseremoonia läbiviimist  Tallinna ja Tartu eeskujul.
 7. Survestada ajakirjandust mälestuspäevade toimumise täpse koha ja kellaaja avaldamisel, et küüditatud saaksid teada, kuhu ja mis kellaks tulla.
 8. Võimalusel saata Stockholmi Eesti Majja küüditamist puudutavaid trükiseid.a

Reisil osalenud vaimustusid maitsvatest toitudest, mida sai laeval ise valida ja õhtustest meeleolukatest fiesta programmidest. Kel oli jaksu, see lõi tantsu.

Reisiseltskonna nimel tänusõnadega Anne Eenpalu.

Reisil tehtud pilte saate vaadata siit.


25. märtsi küüditamise aastapäev 2012

25. märtsil 2012 toimus märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas Vabadussõja Võidusamba jalamil.

Tutvu Eesti Memento Liidu korraldavate mälestusüritustega siit. Vaata ka pilte Tallinnas toimunud aastapäevast siit. Loe ka Leo Õispuu sõnavõttu siit.