Liidust

Eesti Memento Liit asutati 25. märtsil 1989. aastal, märtsiküüditamise 40. aastapäeval.

2002 võeti vastu Eesti Memento Liidu uus põhikiri.

EML põhikirjaliste eesmärkide seast võiks esile tuua järgmisi:

  • kaitsta iseseisvuse eest võidelnute ja terrori all kannatanute poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi;
  • osaleda noorsoo kasvatamisel demokraatia, inimõiguste austamise ja vabadusaadete vaimus;
  • koguda terrori tõendeid, jäädvustada Eesti iseseisvuse eest võidelnute ja terroriohvrite mälestusi.

Eesti Memento Liit on oma arvamust avaldades aktiivselt, nii nõu kui jõuga osa võtnud ühiskondlikust elust. Selleks on EML on osalenud paljude organisatsioonide ja komisjonide töös nii liikmena kui ka koostööpartnerina. Käesoleval ajal kuulub liit Eesti Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökotta ning on Vabariigi Valitsuse korraldusel poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni liige. Liit on 2006. aastast tegutseva Eesti Represseeritute Abistamise Fondi asutajaliige. 2007. aastal sõlmiti koostöölepped Isamaa ja Res Publica Liiduga ning Eesti Reformierakonnaga.

-->