KÖIDE 1

POLIITILISED ARRETEERIMISED EESTIS 1940-1988

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Arhiiviamet, Riigiarvutuskeskus, Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu MEMENTO teabe- ja ajalootoimkond. Koostanud ja toimetanud Leo Õispuu. Tallinn, 1966.

KÖIDE 2

NÕUKOGUDE OKUPATSIOONIVÕIMU POLIITILISED ARRETEERIMISED EESTIS 1940-1988

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo ( ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Riigiarvutuskeskus, Tallinna Tehnikaülikooli STI, Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit MEMENTO. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 1998.

KÖIDE 3

NÕUKOGUDE OKUPATSIOONIVÕIMU POLIITILISED ARRETEERIMISED EESTIS 1940-1988

Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Tallinna Tehnikaülikooli STI, Eesti MEMENTO. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2005.

KÖIDE 4

KÜÜDITAMINE EESTIST VENEMAALE MÄRTSIKÜÜDITAMINE 1949 1. osa

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Rahvusarhiiv, AS Andmevara, Tallinna Tehnikaülikooli STI, Liit MEMENTO. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2003.

KÖIDE 5

KÜÜDITAMINE EESTIST VENEMAALE MÄRTSIKÜÜDITAMINE 1949 2. osa

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Rahvusarhiiv (endine Eesti Riigiarhiiv), AS Andmevara (endine Riigiarvutuskeskus), Tallinna Tehnikaülikooli STI, Liit MEMENTO. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 1999.

KÖIDE 6

KÜÜDITAMINE  EESTIST VENEMAALE JUUNIKÜÜDITAMINE 1941 & KÜÜDITAMISED  1940-953

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Rahvusarhiiv (endine Eesti Riigiarhiiv), AS Andmevara (endine Riigiarvutuskeskus), Tallinna Tehnikaülikool- Soojustehnika Instituut, Liit MEMENTO. Koostanud Leo Õispuu.Tallinn, 2001.

KÖIDE 7

NÕUKOGUDE OKUPATSIOONIVÕIMUDE KURITEOD EESTIS KÜÜDITATUD, ARRETEERITUD, TAPETUD  1940-1990 NIMEDE KOONDREGISTER  R1 – R6

Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti MEMENTO Liit, Tallinna Tehnikaülikool.Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2007.

KÖIDE 8/1

KOMMUNISMI KURITEOD EESTIS, Lisanimestik 1940–1990, raamatute R1–R7 täiendamiseks

Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti MEMENTO Liit, Tallinna Tehnikaülikool. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2010.

KÖIDE 8/2

KOMMUNISMI KURITEOD EESTIS LISANIMESTIK 1940–1990

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Arhiiviamet, Riigiarvutuskeskus, Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu MEMENTO teabe- ja ajalootoimkond. Koostanud ja toimetanud Leo Õispuu. Tallinn, 2019.

KÖIDE 9

EESTLASED VENE SÕJAVÄES 1940-1945 SUNDMOBILISEERITUD TÖÖPATALJONIDES ESIMENE OSA (A–L)

Välja andnud: Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Rahvusarhiiv (endine Eesti Riigiarhiiv), AS Andmevara (endine Riigiarvutuskeskus), Tallinna Tehnikaülikool- Soojustehnika Instituut, Liit MEMENTO. Koostanud Leo Õispuu.Tallinn, 2008.

KÖIDE 10

EESTLASED VENE SÕJAVÄES 1940-1945 TEINE OSA (M–SEL)

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Rahvusarhiiv (endine Eesti Riigiarhiiv), AS Andmevara (endine Riigiarvutuskeskus), Tallinna Tehnikaülikool STI, Liit MEMENTO. Koostanud Leo Õispuu.Tallinn, 2009.

KÖIDE 11

EESTLASED VENE SÕJAVÄES 1940-1945 KOLMAS OSA (SEL-Ü)

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, MEMENTO Tallinna Ühendus, Tallinna Tehnikaülikool STI. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2011.

KÖIDE 8/3

EESTIST 1945–1953 KÜÜDITATUTE NIMEKIRI

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti MEMENTO Liit, MEMENTO Tallinna Ühendus. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2014.

KÖIDE 8/6

ISIKUTE LÜHIANDMED KOMMUNISMIOHVRITE MEMORIAALILE 1940-1991

Välja andnud: Represseeritud isikute registrid (RIR). Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2017.

KÖIDE 12

EESTLASED VENE SÕJAVÄES 1940-1945 LISANMESTIK (A-Ü)

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, MEMENTO Tallinna Ühendus. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2016.

KÖIDE 14

EESTLASED SOOME JA SAKSA SÕJAVÄES 1940-1945 (A-J)

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, MEMENTO Tallinna Ühendus. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2018.

KÖIDE 15

EESTLASED SOOME JA SAKSA SÕJAVÄES 1940-1945 (K-L)

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, MEMENTO Tallinna Ühendus. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2020.

KÖIDE 16

EESTLASED SOOME JA SAKSA SÕJAVÄES 1940-1945 (M-Y)

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, MEMENTO Tallinna Ühendus. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2020.

KÖIDE 17

EESTLASED SOOME JA SAKSA SÕJAVÄES 1940-1945 (A-Y)

Välja andnud: Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, MEMENTO Tallinna Ühendus. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 2023.